چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

شعر حماسه

ادبیات حماسی

یکی از خصایص منظومه ی حماسی همه جا در هر زمان آنست که مدت ها پس از حوادثی که از آنها سخن می گویند ،پدید می آید .شاهنامه ی دقیقی و فردوسی (تاعهد ساسانی )و گرشاسپ نامه و سایر منظومه های حماسی فارسی نیز جملگی به قرن ها ی بسیار کهن که از دوره های پیش از اوستا تا اواسط عهد اشکانی ممتد است مربوط می شود بدین طریق می بینیم که منظومه حماسی پهلوانی هیچگاه در حین حوادث پهلوانی پدید نمی آید بلکه دوره ی طلوع و ظهور آن ،همیشه قرن هاپس از وقوع آن حوادث است زیرا :

در ایام وقوع حوادث پهلوانی آدمی تماشاگر و بیننده ی وقایعی است که در حقیقت و واقع با اعمال عادی بشری چندان متفاوت نیست اما نتایجی که از این اعمال گرفته می شود (مثلا ایجاد استقلال ملی ،دفع دشمنان و بد اندیشان ،تحکیم مبانی ملیت ...)در اثر اهمیت و ارزشی که دارد به تدریج آن اعمال را به چشم نسل های آینده بزرگ می کند و چیزهایی بر آن افزوده می شود و پهلوانانی که از ایشان خاطراتی ماند،بتدریج به درجات فوق بشری ارتقا می جویند و اعمال ایشان در شمار خوارق عادت در می آید . از جانب دیگر کارهایی که در قرون متواتر و اعصار متوالی صورت گرفت به تدریج فواصل زمانی و مکانی خود را ازدست می دهد و با یکدیگر مربوط 
می شود و مانند سلسله ی علل و معالیل به شکل وقایع منظم و مرتبطی در می آید و این داستانها که در آغاز کار مختصر است به تدریج براثر نقل ناقلان و روایت راویان و شاخ و برگ هایی که هر یک بر آن می افزایند ،تفصیل بیشتری می یابد و آرمان های ملی و مقاصد قوم در آنها بیشتر متجلی می شود.
دیگر از خصایص حماسه ی طبیعی و ملی آنست که یک موضوع تاریخی که در روزگاری صاحب حقیقتی خارجی بود در نهایت شدت با اساطیر مذهبی و داستان ها و افسانه های ملی و خوارق عادات آمیخته شود ولی در عین حال صورت و نسق تاریخی داشته و عبارت باشد از یک سلسله اعمال منظم و مرتب و راجع به پادشاهان و پهلوانان و افرادی که هر یک سرگذشتی معین داشته باشند و هنگامی در صحنه عمل وارد شوند و در وقت معینی از این صحنه بیرون روند . اما پیداست که این وقایع یکباره ابداعی و اختراعی نمی تواند بود . هر چه  از جنبه اساطیری و ابهام روایات کاسته شود و وقایع تاریخی وواقعی و معین و صریح بیشتر در حماسه راه یابد ،ازارزش حماسی روایات کاسته می گردد و بر ارزش تاریخی آن افزوده می شود . شاهنامه ی فردوسی دارای هر دو جنبه است .
دیگر از خصایص منظومه ی حماسی ابهام زمان و مکان در آنست . به عبارت دیگر منظومه ی حماسی در زمان و مکان محدود نیست زیرا هر چه صراحت مکان و زمان بیشتر باشد صراحت و روشنی ووقایع بیشتر است و در نتیجه وقایع داستانی و اساطیری به تاریخ نزدیک تر می شود و ارزش حماسی منظومه بیشتر از میان می رود . اگر به دقت در شاهنامه و گرشاسپ نامه و بهمن نامه و برزو نامه و جهانگیر نامه و جز اینها نظر کنیم می بینیم در اغلب داستانها اشارات مبهمی به اماکن می شود و تنها بعضی از اعمال در نقاط نسبتا معینی صورت می گیرد اما در زمان مطلقی روشنی و صراحتی در کار نیست مگر از عهد اشکانیان  و ساسانیان (آن هم تا درجه ی محدودی) که آنرا قسمت تاریخی شاهنامه باید شمرد و جنبه ی داستانی و حماسی آنرا کمتر دانست .ابهام زمان و مکان در منظومه های حماسی کهن تری مانند رامایانا مهابهارت و قطعاتی از اینها به نهایت شدید تر است

محبوب ترین کتاب ها
چا پ کتاب فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
نشر فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
چاپ کتاب عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
چاپ کتاب وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
چاپ کتاب مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
چاپ کتاب پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
چاپ کتاب کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
چاپ کتاب زنِ چهل ساله
کتاب زنِ چهل ساله
پربازدیدترین کتاب
کتاب مارینا ایوانونا تسوه‌تایوا
مارینا ایوانونا تسوه‌تایوا