چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

ترجمه رمان برگزیده پولیتزر سال 2015 به فارسی

این همه نوری که نمی توانیم ببینیم – برنده پولیتزر 2015 در ایران

رمان این همه نوری که نمی توانیم ببینیم که در سال 2015 موفق به کسب جایزه پولیتزر شد، توسط نوشین طیبی به فارسی برگردانده و وارد بازار نشر ایران شد.

خلاصه این همه نوری که نمی توانیم ببینیم

کتاب این همه نوری که نمی توانیم ببینیم به قلم آنتونی دوئر، نوینسنده 46 ساله آمریکایی در سال 2014 نوشته شد. داستان این کتاب در مورد زندگی دو کودک در دوران جنگ جهانی دوم است. یکی از آن ها در فرانسه و دیگری در آلمان زندگی می کنند. دو کودک معمولی مانند هزاران کودک درگیر جنگ که بدون هیچ گناهی به این ورطه کشیده شده اند. داستان زندگی این دو دختر و پسر را در مقاطع مختلف جنگ جهانی دوم روایت می کند. دوئر با نثر بسیار زیبا و تاثیرگذار حقایق تلخ جنگ را روایت می کند و از سرمایه های انسانی که در جنگ های سراسر دنیا نابود می شوند صحبت می کند.