چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

تحقیق در عملیات پیشرفته

تحقیق در عملیات پیشرفته

درباره ی چاپ

مدلسازي فرآیند ایجاد نمایشی ساده از دنیاي واقعی و کار با آن به منظور درك و کنترل برخی از جنبههاي آن است. در حالی که در این کتاب تلاش گردیده که به مدلهاي ریاضی پرداخته شود، اما باید خاطرنشان کرد که مدلسازي به خودي خود در همه جا یک فعالیت انسانی است. به عنوان مثال، نقشه یکی از رایجترین مدلهایی است که همواره با آن روبرو هستیم. نقشه ها نوعی مدل میباشند، زیرا واقعیت را با کنار گذاشتن بیشتر جزئیات جغرافیایی، و سادهسازي محیط پیرامونی واقعی، ویژگیهاي مهم مورد نیاز را برایمان برجسته میکنند. به عوان مثال، نقشه شاهراه اصلی، فقط مسیرهاي منتهی به جادهها را نشان میدهد و از جزئیاتی مانند هتلها، چراغهاي راهنمایی و ... خودداري میکند. نقشه اي که انتخاب میکنیم، باید براي نیاز و هدفی که داریم متناسب باشد. انتخاب مدل مناسب نیز درست مثل انتخاب نقشه مناسب، اهمیت دارد. مدلها اشکال مختلفی دارند: مدلهاي ذهنی، بصري، فیزیکی، ریاضی و ... . ما به طور مستمر از مدلهاي ذهنی براي درك دنیاي پیرامون خود استفاده و نتایج اقدامات خود را پیشبینی میکنیم. مدلهاي ذهنی، غیررسمی میباشند اما به ما اجازه میدهند که بتوانیم در مورد پدیدههاي اطرافمان قضاوت کنیم.

  • مشخصات کتاب
  • نویسنده: رضا محمدی
  • مترجم : -
  • نوبت چاپ : زرین اندیشمند
  • موضوع : تحقیق در عملیات پیشرفته
  • شابک : 978-622-5328-03-7
  • جلد : 1
  • ناشر : نشر زرین اندیشمند
  • تاریخ درج : ۱۹-۱۱-۱۴۰۱
  • خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی
محبوب ترین کتاب ها
چا پ کتاب فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
نشر فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
چاپ کتاب عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
چاپ کتاب وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
چاپ کتاب کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
چاپ کتاب پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
چاپ کتاب مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
اول عاشق خودت باش!
اول عاشق خودت باش!
پربازدیدترین کتاب
کتاب مارینا ایوانونا تسوه‌تایوا
مارینا ایوانونا تسوه‌تایوا