چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

چاپ کتاب سیاست کیفری ایران در حمایت از منابع طبیعی

سیاست کیفری ایران در حمایت از منابع طبیعی

سیاست کیفری ایران در حمایت از منابع طبیعی
بررسی سیاست های کیفری ایران در قبال منابع طبیعی است. ضرورت حفاظت از منابع طبیعی در اسناد مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین المللی منعکس شده است. تأمین اهداف حفاظت از منابع طبیعی در گرو اتخاذ یک سیاست کیفری منسجم و کارآمد است که به بررسی این سیاست ها پرداخته شده است. سیاست کیفری ایران در حوزه های تقنینی، اجرایی، قضایی و مشارکتی؛ در قبال جرائم منابع طبیعی از مواردی نظیر جرم‌انگاری مقید به نتیجه، تشتت قوانین، خلاء ضمانت اجراهای کارآمد، ناکارآمدی جهات عام شروع به تعقیب، فقدان مرجع تخصصی در رسیدگی و اطالۀ دادرسی و ضعف مشارکت نهادهای مدنی دچار نقصان است و بازنگری و اصلاح و تنقیح قوانین در این عرصه امری ضروری به نظر می‌رسد. در این نوشتار به بررسی این موارد پرداخته شده است. امید است مطالب این کتاب در جبران خلاء وجود این دسته از تحقیقات مؤثر واقع شود.

     همراه با توسعه و پیشرفت صنعت و فن آوري در جهان به منظور رفاه بشر، انحرافو مشکلاتی نیز به وجود آمده است. پیشرفت و تعالی بشر در گرو توسعه‌اي متعادل و متوازن است و نظام حقوقی نقش غیر قابل انکاري در این زمینه بر عهده دارد؛ زیراهر کدام از بخش هاي مختلف درصدد رشد و توسعۀخود هستند و در این مسیر ممکناست تنازع و اختلاف به وجود بیاید که نظام حقوقی باید با بهره گیري از علوم ودانش هاي مختلف خود اصولی را به منظور برقراري تعادل و امنیت از زندگی بشر تعریف و تبیین کنند. محیط زیست یکی از زمینه هایی است که اگر نظام حقوقی به آن توجه لازم نداشته باشد؛ ممکن است در زیر چرخ هاي پیشرفت هاي صنعتی و فنآوري که با هدف تأمین رفاه بشر و زیستن راحت و بی دغدغه، در حال رشد و توسعهاند، منکوب و نابود شود.بنابراین حمایت و حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش هاي اساسی واصلی جامعه و یکی از دغدغه هاي نظام حقوقی هر کشوري است به گونه اي که حق برمحیط زیست سالم در کنار سایر ارزش هاي متعالی و پایه اي همانند، حق حیات، حقسلامتی و حق به زندگی با استاندارد قرار گرفته است.
     سیاستگذاران نظام کیفري به عنوان بخشی از نظام حقوقی باید با توجه به اهداف و اصول حقوق کیفري در این زمینه چاره اندیشی کنند و با اتخاذ تدابیر و سیاست هاي مناسب، زمینه تعرض و تجاوز به محیط زیست را از بین ببرند و یا آن را تحت کنترل خود قرار دهند. تدبیر و برنامه ریزي مذکور به لحاظ «اصل سلسله مراتبی» هنجارها نیز لازم و ضروري است. زیرا معمولاً ارزش هاي اساسی و مهم جامعه در قانون اساسی منعکس می‌شود . به عبارت دیگر، اصول قانون اساسی متضمن اصول و اهداف کلی جامعه است که دولت ها باید با برنامه ریزي و اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی خود زمینه حصول به آنها را فراهم کنند. در همین راستا باید اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران بر حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن میزان موفقیت نظام کیفري در تضمین و تأمین محیط زیست سالم مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
     بدیهی است نظام کیفري جهت حصول به اهداف خود باید داراي یک «سیاست کیفری» منسجم و کارآمد باشد. دست اندرکاران سیاست کیفري در جامعه باید نخست افعال و یا ترك افعالی که می تواند در قلمروي حقوق کیفري قرار گیرد، شناسایی کرده و با صراحت و شفافیت لازم آن را در قوانین کیفري منعکس کنند. افراط یا تفریط در این زمینه باعث عدم توفیق «سیاست کیفري» در اجراء می گردد. در مرحله بعد باید متناسب، شدت و وخامت جرائم ارتکابی وارزش­هاي نقض شده ضمانت هاي کیفري متناسب و بازدارنده پیش بینی شود و در نهایت دست اندرکاران نظام کیفري باید با تعقیب جرائم پیش بینی شده و برگزاري جلسات محاکمه، نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفاء کنند. چنانچه چرخه فوق در هر یک از مراحل به خوبی و با دقت اجرا نشود، نظام کیفري در حصول به اهداف خود ناکام می ماند. از سوي دیگر در حل معضلات و مشکلات جامعه نباید بر یک عنصر تکیه کرد و انتظار نابجا از آن داشت. نظام کیفري در زمینه جرائم زیست محیطی نیز به عنوان آخرین حربه مورد توجه است و سایر بخش هاي اجتماعی نیز باید رسالت خود را در این زمینه به صورت مطلوب اجراء کنند.

  • مشخصات کتاب
  • نویسنده: داریوش محمدی قلعه
  • مترجم : -
  • نوبت چاپ : نشر زرین اندیشمند
  • موضوع : سیاست کیفری ایران در حمایت از منابع طبیعی
  • شابک : 978-622-7046-19-9
  • جلد : اول
  • ناشر : اول
  • تاریخ درج : ۲۵-۰۲-۱۳۹۹
  • خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی
محبوب ترین کتاب ها
چا پ کتاب فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
نشر فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
چاپ کتاب عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
چاپ کتاب وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
چاپ کتاب مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
چاپ کتاب پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
چاپ کتاب کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
چاپ کتاب زنِ چهل ساله
کتاب زنِ چهل ساله
پربازدیدترین کتاب
کتاب مارینا ایوانونا تسوه‌تایوا
مارینا ایوانونا تسوه‌تایوا