چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

مروری بر کتاب ها و اثار نگارش و تالیف شده در ارتباط با سعدی

شیخ اجل سعدی شیرازی

درباره ی شیخ اجل، کتاب ها و مقالات بسیاری نوشته شده است. در همه ی روزگار ، سعدی پژوهان بسیاری به تألیف کتاب های ارزشمندی درباره ی شیخ اجل پرداخته اند. مطالعه ی هر کتاب راهنمای ما به سوی منبعی دیگر بود. با این که درباره ی سعدی کتاب ها و مقالات متعدّدی نوشته شده است، در این جا به معرفی و توضیح  مختصری درباره ی برخی از این آثار می پردازیم. 

محمّد علی کاتوزیان در کتاب شاعر عشق و زندگی سعدی (1385 ) ضمن بیان دو جدل سعدی در بوستان وگلستان، افسردگی شاعر، فرار سعدی از مدرسه در دمشق، سفرهای سعدی، تحصیل در نظامیّه ی بغداد، اشاره ای به امیران و وزیران زمان شاعر می نماید. سپس درباره ی غزل های شاعر، سخن گفته است. در پایان کتاب نیز فصلی با عنوان یاد داشت هایی در سعدی شناسی دارد و سعدی را یکی از بزرگ ترین سخنوران کلاسیک فارسی می داند. وی عقیده دارد که سعدی تنها شاعر ایرانی است که در همه ی زمینه ها سخن رانده است و هیچ شاعر فارسی زبانی به اندازه ی سعدی در زمان حیات خود شهرت نیافت تا آن جا که آوازه اش از مرزهای  ایران زمین و حتّی قلمرو زبان فارسی گذشت.
ضیاء موحد در کتاب سعدی (1388 ) ابتدا به بیان پاره ای از عقاید سعدی با توجه به اشعارش می پردازد، سپس افصح المتکلّمین نامیدن او را نتیجه ی هنر شاعری سعدی    دانسته اند و سعی می کند، پاره ای از ابهامات درباره ی تاریخ تولّد و وفات شاعر را بر طرف نماید. نویسنده، روزگار سعدی را یکی از بدترین دوران تاریخی ایران زمین  دانسته است. وی در فصلی سعدی را ناصح و در فصلی دیگر عاشق خوانده است. تنوّع نصایح سعدی را در پند و اندرز گویی، چنان  می داند که خواننده متوجّه نمی شود این همان مضمونی است که بارها از سعدی شنیده است. سعدی را شاعری قطعه سرا می داند و در پایان سعدی را تکرار مجعزه ی ظهور فردوسی می داند و اعتقاد دارد که با ظهور شاعر، دوباره زبان فارسی حیات تازه ای یافت.
حسن انوری در کتاب شوریده و بی قرار (1384 ) به بیان شرایط زندگی شاعر           می پردازد و از سفر وی به بغداد و تحصیل در مدرسه ی آن شهر و بازگشت پس از سی سال به شیراز، سخن می گوید. نویسنده، ضمن پرداختن به اتابکان فارس و تسلّط مغول براین دیار، سال شمار تاریخ عصر سعدی را بیان می کند. در فصلی نیز ارزش و اهمّیت آثار سعدی را مورد نقد و بررسی قرار داده و سعدی را شاعری جهانی دانسته است. نظرات نویسندگان بزرگ اروپایی درباره ی سعدی و آثارش نیز دیده می شود. در این کتاب پس از معرفی منتقدان سعدی، فصلی با عنوان ستایش از سعدی وجود دارد که در آن ابیاتی از سعدی و معاصران و نظرات دیگر نویسندگان درباره ی ارزش کلام شیخ، دیده می شود. نویسنده سعدی را یکی از چهار رکن فرهنگ و قومیّت ایرانی می داند.
عبدالحسین زرین کوب در کتاب حدیث خوش سعدی (1386 ) رفتار عمومی اتابکان فارس و مردم شیراز را در روزگار سعدی به تصویر می کشد. هم چنین از سفرهای سعدی  به هند و کاشغر و گردش در سرزمین های اسلامی و زیارت مکّه سخن رانده است. در این کتاب، مباحثی مانند تخلّص سعدی، سعدی در اروپا، سعدی شاعر و معلّم اخلاق، توضیحاتی درباره ی بوستان و گلستان و یادداشت های حاشیه ی گلستان بیان شده است. 
عبدالرسول چمن خواه در کتاب آرمان خواهی سعدی (1389 ) با مروری گذرا برآثار پیشینیان در سیاست مدن و تاریخچه ی پیدایش این علم، به بیان جایگاه و ارزش آن در آثار سعدی پرداخته است. او منزلت حکومت از نظر سعدی را با تمام ابعادش بیان می کند. در این کتاب با اشاره به ابیات سعدی، مردم سالاری دینی و رعایت عدالت را به عنوان یک اصل اساسی حکومتی و سرلوحه ی همه ی امور حاکم معرفی می نماید. نویسنده با بیان ابیّاتی از سعدی ، خصوصیّات کارگزاران شایسته را از زبان سعدی بیان می نماید.
منصور رستگار فسایی در کتاب مجموعه ی مقالاتی درباره ی زندگی و شعر سعدی (1375 ) به گردآوری 34 مقاله ی ارزشمند از استادان زبان و ادب فارسی درمورد سعدی مبادرت ورزیده است. هر مقاله تحت عنوان و موضوعی خاص، ویژگی های فردی شاعر، شرایط زندگی، آثار، افکار و جهان بینی او را بیان کرده است. علاوه بر مقالات، اشعاری از شاعران فارسی زبان درباره ی سعدی در این کتاب چاپ شده است که همگی حاکی از مقام و منزلت سعدی در نزد اهل ادب می باشد.
کاووس حسن لی در کتاب فرهنگ سعدی پژوهی (1380 ) ابتدا به بیان توضیحات مختصری درباره ی نام سعدی، تاریخ تولّد، وجه تخلّص، مسافرت ها، مذهب و سال درگذشت سعدی می پردازد. در این کتاب ارزشمند، در بخش نخست به صورت مختصر، مقالات چاپ شده درباره ی سعدی معرفی شده اند. و در بخش دوم، کتاب های نگاشته شده درباره ی سعدی معرفی شده اند .
کاووس حسن لی از آثار سعدی به عنوان شاهکار های ادبی یاد می کند و همه ی  شاهدان عالم را عاشق سعدی می داند.
حسين رزمجو مسؤول برگزاري كنگره ي سعدي (1364) و سرپرست وقت كميسيون ملَي يونسكو درايران در سخنراني خود درباره ي سعدي گفته است: 
(( آثار باقي مانده از سعدي، بهترين گواه بر اين واقعيَت است كه او نه تنها شاعر و  نويسنده اي توانا و كم نظير است، بلكه فرزانه اي است خردمند، كه در علوم ديني و اخلاقي و حكمت عملي و عرفان و سياست و شناخت اجتماع متبحَر و صاحب نظر است و استادي او خصوصاً در اين مي باشدكه قادر است از تمامي اين اطّلاعات وسيع و متنوَع در بيان مواعظ و نگارش داستان ها و تمثيل هاي آموزنده و سرودن غزلَيات پر شور و مثنوي ها و قصايد نغز و بديع سود جويد و آن ها را به زباني ساده و شيرين به شيوه اي سهل و ممتنع كه قابل استفاده ي همگان باشد، بيان كند. )) 
بدیع الله دبیر نژاد، در مقاله ای با عنوان چند نظر تربیتی و اخلاقی و مذهبی سعدی، (1364)ازسعدی به عنوان دانشمندی صاحب نظر در مسائل تربیتی یاد کرده و گفته است:   
((یکی از بزرگ ترین ادبا و دانشمندان ایرانی که در دوره ی اسلامی، در باب آموزش و پرورش و مسائل اخلاقی و مذهبی سخن گفته « شیخ مصلح الدّین مشرف الدّین سعدی شیرازی» است. و از جمله مربیّان بزرگ اجتماعی است که پرورش و آموزش را از لوازم ذاتی و امور حیاتی و از اساس سعادت و نیک بختی های افراد و اعضای جامعه می داند و به همین منظور در دو اثر ارزشمند گلستان و بوستان یک دوره حکمت عملی را گنجانیده است. این صحیح است که سعدی اولین فردی نیست که در این باب سخن گفته، پیش از وی افراد دیگری در باب حکمت عملی  به بحث پرداخته اند. وقتی از زمان ارسطو به این موضوع توجّه و عنایت شده است، ولی اسلوب کلام سعدی در این دو اثر زیبنده و پر ارزش در زبان و ادب فارسی و زبان های دیگر از طراوت و تازگی خاصّی برخوردار است. و از این جهت مورد دقّت و توجّه قرار گرفته است. گنج حقیقت از برای انسان علم اوست که علّت عزّت و نعمت و فرح و انبساط است.))
 علی شریعتمداری در مقاله ای تحت عنوان تربیت از نظر سعدی(1364 ) گفته است: 
((بحث درباره ی نظریات سعدی، بزرگ ترین شاعر و نویسنده ی ایران، آن هم در زمینه ی تربیت، کاری است پیچیده و نیاز به مطالعه و بررسی همه جانبه دارد. سعدی حکیمی است فرزانه، عارفی است وارسته، نویسنده ای است مردمی و شاعری است در حدّ اعلای فصاحت و بلاغت، آثار سعدی، چه منظوم و چه در نثر همه در بر گیرنده ی اندیشه های تربیتی این مربّی بزرگ است. آشنایی سعدی به فرهنگ و معارف اسلامی رنگ و معنای خاصّ به آثار او داده است. سعدی مانند یک جامعه شناس به تحلیل رفتار اجتماعی انسان می پردازد. او به عنوان یک فیلسوف به بررسی اخلاق و نقش آن در مناسبات انسانی اقدام می کند.)) 
حسین لسان در مقاله ای تحت عنوان پژوهش در روایات و مضامین سعدی(1364)، که به مناسبت هشتصدمین سالگرد تولّد سعدی نوشته و در ذکر جمیل سعدی جلد سوم به چاپ رسیده، گفته است: 
((امّا آن چه گفتار سعدی را امتیاز بخشید، این واقعیّت است که گفته های او با درد و خواست همه ی مردم پیوندی سخت خورده است، درد و خواستی که با گذشت زمان و گردش روزگار از کهنگی و فراموشی در امان مانده است. حکایات و قصّه های سعدی در گلستان و بوستان با نهایت سلیقه انتخاب شده و از همین دردها و تقاضاها نشأت گرفته است آن گاه با دستکاری و نکته پردازی های شیخ، رنگی هر چه مطبوع تر و دل خواه تر پذیرفته است از سفرهای دور و درازی که داشته سخن می گوید، از صنعا و بلخ و هند و شام و جنگ با کافران قصه هایی نقل می کند و به این که سال ها در اقالیم غربت درنگ داشته، اشاراتی دارد.)) 
جعفر یاحقی در مقاله ای با عنوان جلوه های شاعرانه ی قصص اسلامی در شعر سعدی که ذکر جمیل سعدی در سال 1364 به چاپ رسیده ، گفته است: 
((با آن که سعدی خداوندگار غزل است، عنوان« آموزگار اخلاق» نیز بر بالای او زیبنده     می نماید. به همان اندازه که غزل سعدی از لحاظ جوهر شعری و درون مایه ی عاطفی در اوج است، شعر اخلاقی وی از لحاظ محتوا و کمال معنوی سرشار می نماید. اگر به یاد بیاوریم که در روزگار وی- که از همه سو فتنه می بارد- سخن گفتن تا چه پایه دشوار است. چه رسد به سخن حق گفتن، درخواهیم یافت که سعدی وظیفه ي  دشواری را در مواعظ و سخنان حکمت آمیز خویش بر دوش داشته است.)) 
منوچهر دانش پژوه درکتاب استاد سخن سعدی(1388) درباره ی مقام بلند سعدی در سخن سرایی گفته است: 
((درباره ي سعدی سخن گفتن، هم دشوار است هم آسان، همان گونه که سخن خود او را سهل و ممتنع خوانده اند. گفتن از سعدی آسان است، چون هر فارسی زبانی، زبان خود را از سعدی آموخته و سعدی با او هم زبان است و درباره ی سعدی، سخن گفتن دشوار است چون هر کس هر چه بگوید گوشه ای از قدرت سعدی را به زبان آورده است و هر کس از ظنّ خود یار او شده.))
بزرگان دیگری از جمله، خلیل خطیب رهبر با مجموعه ی ارزشمند ( شرح دیوان غزلیِِِّات استاد سخن سعدی شیرازی) در دو مجلّد، و ( گلستان سعدی با معنی واژه ها و شرح بیت ها و جمله های دشوار) و ( بوستان سعدی با معنی واژه ها و شرح بیت ها و جمله های دشوار) و خسرو معتضد، تاریخ نگار معاصر و نویسنده ی کتاب (زندگی و رنج های سعدی ) و علی دشتی با نوشتن کتاب ( در قلمرو سعدی) و آثار متعدّد دیگری چون (سعدی شناسی ) اثر امیر اسماعیل آذر، و... مطالب بسیاری درباره ی شرایط زندگی ، سفرها و روزگار زمان شاعر، بیان نموده اند. مقالات بسیار دیگری درباره ی سعدی نوشته شده است که ذکر همه ی آن ها از حوصله ی این گفتار بیرون است. 

محبوب ترین کتاب ها
چا پ کتاب فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
نشر فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
چاپ کتاب عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
چاپ کتاب وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
چاپ کتاب مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
چاپ کتاب پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
چاپ کتاب کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
چاپ کتاب زنِ چهل ساله
کتاب زنِ چهل ساله
پربازدیدترین کتاب
کتاب مارینا ایوانونا تسوه‌تایوا
مارینا ایوانونا تسوه‌تایوا