چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

کیکاووس عنصرالمعالی

عنصرالمعالی

کیکاووس ملقب به عنصر المعالی یکی از نویسندگان  قرن پنجم است نام پدرش  اسکندر و نام مادرش یکی از دختران مرزبان بن رستم در سال 412 ه ق. به نیا آمد. در سال 475 هق. همراه با پایان تالیف قابوس نامه وفات نمود و حدود 63 سال عمر کرد.

هشت سال ندیم خاص  سلطان مسعود مودود بود وی از شاهزادگان خاندان زیاری است که در قرن چهارم و پنجم در گرگان ، گیلان ، طبرستان  و ری ، شهریاری کرده اند . و در زمان قدرت قلمرو ایشان از یک سو به دریای خزر و از سوی دیگر سرحد خراسان و از یک سو همدان  و از سوی دیگر اصفهان بود فرمانروایی این سلسله از مرداویج بن زیار شروع به حکومت گیلان شاه فرزند  عنصر المعالی خاتمه می یابد. در دوران سلطنت سلجوقیان  به تدریج قدرت خویش را از دست داده سرانجام هنگامی که فقط بخشی از گرگان و طبرستان  عمارت داشتند ، با مرگ گیلان شاه اخرین بازمانده این سلسله ستاره بخت و دولت آنها به افول گرائید. کیکاووس با دختر سلطان محمود ازدواج و از او یک پسر به نام گیلان شاه داردکیکاووس در حدود سال 462 (قمری) یعنی در سن 50 سالگی توبه کرد و به حج رفت. عنصرالمعالی در قابوس نامه در باب (( ترتیب شراب خوردن)) ، برای پسرش گیلان شاه سخن می گوید، در این مورد می نویسد:"شراب خوردن را نگوییم که بخور و نگویم مخور، که جوانان به قول کسی از فعل جوانی باز نگردند، که مرا بسیار گفتند و نشنودم ، تا بعد پنجاه سال ایزد تعالی بر من رحمت کرد و مرا به توبه ارزانی داشت."ابتدا به غزو، هندوستان و سپس به گنجه و حج وی در گنجه نزد امیرابوالسوار شاووربن فضل پادشاه شهدادی به سر برد.مهمترین جنبه ای که مؤلف در این کتاب از خویش اشکار می کند ، صراحت بیان صدق لهجه اوست. وی مردی بسیار پارسا ، درستکار و راستگو بوده است. این کتاب بهترین گواهی است ، از وسعت اطلاعات ، که وی در تاریخ گذشته ایران  و اسلام کاملا مطلع بوده و تاریخ زمان خویش اگاهی کامل داشته ، در انشاء، عروض، طب،نجوم،موسیقی، فنون سواری ، سپاهی و مملکت داری توانایی تام داشته است . میتوان گفت نیمه  اول قرن پنجم را هم دوره جنگ و هم دوره علم و ادب باید دانست.شروع حاکمیت وی از سال 441 تا 462 (ق) می باشد یعنی در حدود 21 سال حکومت کرد.
عنصرالمعالی را میتوان یقینا مسلمان و پیرو مذهب سنت دانست و اعتقاد به پایبندی کامل وی به دین مبین اسلام اگر چه پس از یک توبه از بهره گیری بسیار او در جای جای قابوس نامه از ایات و احادیث و گفتار حضرت محمد (ص) و نیز پندهایی که به پسرش گیلان شاه میدهد ، به خصوص رفتن او به حج به خوبی آشکار می شود. اگر چه وی ، با حفظ اعتقاد به اسلام ، سنن  باستانی را ارج می نهاده است کیکاووس نویسنده شیوا و هم شاعری ، توانا بود، در تربیت و تقویت شعرا، همت بسیار گماشت ، فصیحی جرجانی شاعر دربارش بود ولی قصه وامق و عذری را به نام او ، به نظم در اورد.
و حکومت غزنویان سلجوقیان اسماعیلیان باوندیه ، از عوامل باعث شکست خاندان زیاری بوند.

کیکاووس در حدود 63 سالگی اش که مصادف با در گذشتش بود، کتاب قابوس نامه را در نصیحت به پسرش گیلان شاه  در چهل و چهار باب تألیف کرده است محمد تقی بهار معتقد است که این کتاب از حیث شناسایی و تمدن قدیم معیشت  ملی و علم زندگی و دستور حیات در کتاب مذکور مندرج است، باید او رامجموعه تمدن  اسلامی پیش از مغول نامید. اقای سعید نفیسی نیز در میان آثار قدمای ایران قابوس نامه را تنها اثری می داند که در مباحث معرفة روح فلسفه جدید سخن رانده است . و به جرأت می توان گفت بدون شک هر کس قابوسنامه را تنها یکبار از اغاز تا پایان بخواند ، دچار یک دگر گونی و تعالی معنوی می گردد، و اما انگیزه عنصر المعالی از تألیف ان این است که فرزندش بعد از او امارت را حفظ کند ، یا اضطرارا کارهای دیگر بپذیرد و چگونه آنها را اهدا کند. و نیز در این کتاب  به قصد تربیت فرزند همه رسوم اعم از رسوم لشکر کشی ، مملکت داری،  اجتماعی  و نیز علوم و فنون متداول زمان ، مورد بحث قرار داده است.کتاب حاوی اطلاعات  ذی قیمت و متنوعی در مسائل مختلف مربوط به فرهنگ و اداب و عادات ایران در قرن پنجم گردیده است.

محبوب ترین کتاب ها
چا پ کتاب فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
نشر فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
چاپ کتاب عاشقانه های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز
وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
چاپ کتاب وکیل خودت باش (راهنمای جامع مهاجرت به کانادا)
مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
چاپ کتاب مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
چاپ کتاب پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
چاپ کتاب کاربرد روش QFD در تلفیق پتنت‌ها و تکنولوژی‌ها
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
چاپ کتاب زنِ چهل ساله
کتاب زنِ چهل ساله
پربازدیدترین کتاب
کتاب مارینا ایوانونا تسوه‌تایوا
مارینا ایوانونا تسوه‌تایوا