چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

زنان بزه دیده خشونتهای خانگی

بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در زمینه زنان بزه دیده خشونتهای خانگی

بدرفتاری با زنان در محیط خانواده، در همه کشورهای جهان مسئله ای کاملاً رایج و دارای عواقب و نتایج وخیمی است. اگرچه خشونت علیه زنان در خانواده از قدیم الایام وجود داشته است اما تنها چند سالی است که کشورهای مختلف جهان آن را به عنوان مسئله مهمی تلقی کرده و به اقداماتی به منظور رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوء رفتار دست زده اند.

اگرچه در آمارهای رسمی به آمارهای خشونت علیه زنان در ایران اشاره ای نشده است، اما پژوهش ها نشان می دهد که هربار که مطالعات و تحقیقاتی در این مورد انجام می پذیرد، دامنه وسیعی از خشونت مشاهده می شود. هر چه جامعه فقیرتر، سنتی تر و از لحاظ فرهنگی پایین تر باشد، فراوانی و شدت خشونت علیه زنان بیشتر و عوارض آن نیز چشم گیرتر است.

آسیب پذیری زنان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام های حقوقی را بر آن داشته است تا به هدف حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی روی آورند. دادگاه های خانواده به عنوان یکی از رکن های نظام عدالت کیفری، نقشی کلیدی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی ایفا می کنند و عهده دار وظایف ویژه ای در این مسیر است. این پژوهش ضمن ارائه تعاریفی از خشونت خانگی و حوزه  آن در دادگاه ها و وظایف مقامات قضایی در قبال چنین بزه دیدگانی، به ارزیابی و بررسی سیاست جنایی ایران در زمینه زنان بزه دیده خشونت های خانگی می پردازد.

  • مشخصات کتاب
  • نویسنده: الناز عسکری حصنی
  • مترجم : ندارد.
  • نوبت چاپ : تاریخ شناسان
  • موضوع : بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در زمینه زنان بزه دیده خشونتهای خانگی
  • شابک : 87878
  • جلد : 7
  • ناشر : انتشارات اندیشمند
  • تاریخ درج : ۰۹-۰۷-۱۳۹۷
محبوب ترین کتاب ها
Sustainable development in Urban planning for future cities
Sustainable development in Urban planning for future cities
منابع انسانی دیجیتال
چاپ کتاب منابع انسانی دیجیتال
مواد و مصالح ساختمانی
مواد و مصالح ساختمانی
مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
چاپ کتاب مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
چاپ کتاب پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
بررسی زیرساخت‌های صنعت مکانیزه استان مازندران و ارائه راهکار برای بهبود آن
زیر ساخت های صنعت مکانیزه
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
چاپ کتاب رشد کودک و نوجوان (بر اساس دیدگاه چند فرهنگی و چند رشته ای)
رشد کودک و نوجوان (بر اساس دیدگاه چند فرهنگی و چند رشته ای)
پربازدیدترین کتاب
چاپ کتاب روش تحقیق
روش تحقیق