چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

برنامه سه ساله گوگل در حمایت از ناشران سراسر دنیا

شرکت گوگل – کمک یک میلیارد دلاری به ناشران و روزنامه ها

شرکت گوگل اعلام کرده است که قصد دارد طی سه سال آینده یک میلیارد دلار کمک مالی به ناشران در سراسر دنیا اختصاص دهد تا این ناشران بتوانند کسری بودجه خود را در مقابل فضای مجازی جبران کنند.

کمک یک میلیارد دلاری گوگل

شرکت گوگل بخش عمده ای از مبلغ یک میلیارد دلار را به روزنامه ها و ناشران مجلات و اخبار اختصاص خواهد داد تا آن ها کسری بودجه خود را در مقابل فضای مجازی جبران کرده و بخش خبری خود را تقویت کنند.

ساندرا رپیچای، مدیرعامل بخش گوگل اعلام کرد: بخش عمده این مبلغ متعلق به زورنامه ها و ناشران مجلات در سراسر دنیا است تا بتوانند کسری بودجه خود را جبران کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: اولین بار بخش خبری این غول جستجوی جهان از مجلات و روزنامه های آلمانی مثل اشپیگل، دزیت و انتشارات فولدا در برزیل حمایت کرده بود.