چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

با کتابخوانی به جدال افسردگی بروید

کتاب در برابر افسردگی

دکتر احمد محیط می گوید در بسیاری موارد با استفاده از مطالعه و کتاب می توان به مقابله با افسردگی و بیماری های روحی پرداخت. هرچند این راهکار درمان قطعی این بیماری نیست ولی به عنوان یک گزینه موثر می تواند بکار رود.

دکتر احمد محیط از اساتید رشته روانپزشکی معتقد است استفاده از کتاب و مطالعه می تواند بر روی کاهش افسردگی و بیماری های روحی انسان ها تاثیرگذار باشد و هرچند کتابی به زبان فارسی در این مورد نگارش نشده اما در کشورهای دیگر چندین پژوهش در این خصوص انجام شده که در قالب کتب و مقالات مختلف ارائه شده است.

وی در خصوص نحوه اتفاقاتی که با مطالعه یک کتاب رخ می دهد این چنین توضیح داد: با مطالعه یک کتاب شخص از دنیای خود خارج شده و خود را در قالب شخص دیگری که در داستان کتاب نقل می شود قرار می دهد و در حالت فرد احساس می کند دنیای او جلوتر رفته و در مواردی در بیماران مبتلا به افسردگی افزایش اعتماد به نفس نیز مشاهده شده است.

وی در خصوص نوع کتاب مورد استفاده گفت در زبان فارسی کتابی که در این خصوص بصورت تخصصی نوشته شده باشد وجود ندارد و بایستی روانپزشکان و روان شناسان با تدیون کتب تخصصی که بتواند به درمان افسردگی بیماران کمک کند قدم بردارند.

محبوب ترین کتاب ها
میزان برخورداری مدارس منطقه 6 تهران از یادگیری سازمانی
میزان برخورداری مدارس منطقه 6
بررسی زیرساخت‌های صنعت مکانیزه استان مازندران و ارائه راهکار برای بهبود آن
زیر ساخت های صنعت مکانیزه
تاثیرات مشاوره گروهی بر حل مسائل اجتماعی و بلوغ عاطفی بر اساس رویکرد لازاروس
تاثیرات مشاوره گروهی
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
نشر فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
چا پ کتاب فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
پربازدیدترین کتاب
چاپ کتاب چگونه یک مقاله علمی مناسب بنویسیم.
How to write a Good scientific paper