چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

کمک یک میلیون پوندی خالق هری پاتر به خیریه های بریتانیا

جی کی رولینگ – کمک به خیریه های بریتانیا

جی کی رولینگ برای کمک به افراد بی خانمان و افراد آسیب دیده از خشونت خانگی به دلیل شیوع ویروس کرونا، به دو خیریه بزرگ بریتانیا یک میلیون پوند اهدا کرد.

کمک جی کی رولینگ به دو موسسه خیریه در بریتانیا

جی کی رولینگ، نویسنده داستان های هری پاتر گفت: این مبلغ بین دو موسسه خیریه با نام های بحران و پناه تقسیم خواهد شد تا به افرادی که بیشترین آسیب را در شیوع این ویروس و قرنطینه خانگی دیده اند، کمک کند.

رولینگ روز شنبه در حساب توییتر خود نوشت: امروز بیست و دو سال از نبرد هاگوارتز می گذر، اما اکنون صحبت کردن در مورد مرگ شخصیت های داستانی چندان مناسب نیست. زیرا بسیاری از افراد در دنیای واقعی در حال از دست دادن عزیزان خود هستند. پس در سالروز پیروزی جادوگر بزرگ به افرادی فکر می کنیم که در حال مواظبت از ما هستند. سه نفر از اعضای خانواده من نیز در میان این کارکنان هستند و من در بین مرز غرور و نگرانی قرار گرفته ام.

او در ادامه نوشت: در این قبیل بحران ها همیشه افراد فقیر و آسیب پذیر بیشترین ضربه را متحمل می شوند. از این رو به افتخار نبرد هاگوارتز مبلغ یک میلیون پوند به خیریه های بحران و پناه اهدا خواهد شد. زیرا تعداد افراد بی خانمان و میزان خشونت خانگی با شیوع این ویروس افزایش یافته است.