چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

سایه انداختن مشکلات معیشتی بر کتابفروشی های کرمانشاه

کتابفروشی های کرمانشاه – وجود مشکلات معیشتی

تعدادی از کتابفروشان اهل کرمانشاه اظهار کرده اند که دخل و خرج آن ها با هم نمی خواند و به همین دلیل بسیاری از کتابفروشان این شهر در چند سال اخیر تغییر شغل داده اند.

افزایش قیمت کتاب و کاهش مشتریان

این روزها کتابفروشی ها با مشکلات زیادی مواجه هستند و مردم به دلیل افزایش قیمت کتاب استقبال کمتری از کتاب ها می کنند و تمایل آن ها به خرید کتاب کمتر شده است. کتابفروشی های کرمانشاه نیز با همین مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. شرایط به وجود آمده در این چند سال اخیر باعث شده است که بسیاری از کتابفروشی های کرمانشاه جواز کسب خود را تغییر داده و یا مغازه خود را تعطیل کنند.

به دلیل افزای قیمت کاغذ قیمت برخی از کتاب ها نیز دو الی سه برابر شده اند و مردم دیگر توانایی خرید ندارند. علاوه بر کاغذ و کتاب تمام کالاها نیز در چند سال اخیر افزایش قیمت داشته اند و مردم با توجه به فشار وارده دیر کتاب را از لیست مایحتاج خود خارج کرده اند. از این رو کتابفروشی ها دیگر رونق گذشته را ندارند و تنها کتاب های درسی و آموزشی هستند که همچنان به فروش می رسند.