چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

نگارش کتاب در ارتباط با پدر مصدق

رحمانیان و کتاب پدر مصدق

به زودی کتابی در ارتباط با پدر دکتر محمود مصدق منتشر میشود. نگارش این کتاب را دکتر رحمانیان و زهرا حاتمی طی سالیان متمادی انجام داده اند.

میرزا هدایت‌الله وزیر، پدر دکتر محمود مصدق در زمان ناصرالدین شاه از رجال محسوب شده و از اندیشمندان عصر خود به شمار می آمد. تاکنون مقالات متعددی در ارتباط با میرزا به چاپ رسیده است. اینبار دکتر رحمانیان از اساتید رشته تاریخ دانشگاه تهران سعی کرده است تا با بررسی اثار و نوشته های موجود از میرزا کتابی در این ارتباط به رشته تحریر در اورد.
میرزا وزیر در دوران قاجار اثار متعددی از خود به جای گذاشته است که می توان به تحفه‌الخواص و کشف و اشراق به عنوان مهمترین ان ها اشاره نمود. با توجه به خدمات کلیدی دکتر مصدق در زمان ملی شدن صنعت نفت می توان گفت نگارش چنین کتابی راه را برای بررسی و معرفی اقوام سایر بزرگان در قالب کتاب هموارتر می کند.

محبوب ترین کتاب ها
میزان برخورداری مدارس منطقه 6 تهران از یادگیری سازمانی
میزان برخورداری مدارس منطقه 6
بررسی زیرساخت‌های صنعت مکانیزه استان مازندران و ارائه راهکار برای بهبود آن
زیر ساخت های صنعت مکانیزه
تاثیرات مشاوره گروهی بر حل مسائل اجتماعی و بلوغ عاطفی بر اساس رویکرد لازاروس
تاثیرات مشاوره گروهی
پرفروشترین کتاب
نشر فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
چا پ کتاب فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
پربازدیدترین کتاب
چاپ کتاب چگونه یک مقاله علمی مناسب بنویسیم.
How to write a Good scientific paper