چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

نگارش کتاب در ارتباط با پدر مصدق

رحمانیان و کتاب پدر مصدق

به زودی کتابی در ارتباط با پدر دکتر محمود مصدق منتشر میشود. نگارش این کتاب را دکتر رحمانیان و زهرا حاتمی طی سالیان متمادی انجام داده اند.

میرزا هدایت‌الله وزیر، پدر دکتر محمود مصدق در زمان ناصرالدین شاه از رجال محسوب شده و از اندیشمندان عصر خود به شمار می آمد. تاکنون مقالات متعددی در ارتباط با میرزا به چاپ رسیده است. اینبار دکتر رحمانیان از اساتید رشته تاریخ دانشگاه تهران سعی کرده است تا با بررسی اثار و نوشته های موجود از میرزا کتابی در این ارتباط به رشته تحریر در اورد.
میرزا وزیر در دوران قاجار اثار متعددی از خود به جای گذاشته است که می توان به تحفه‌الخواص و کشف و اشراق به عنوان مهمترین ان ها اشاره نمود. با توجه به خدمات کلیدی دکتر مصدق در زمان ملی شدن صنعت نفت می توان گفت نگارش چنین کتابی راه را برای بررسی و معرفی اقوام سایر بزرگان در قالب کتاب هموارتر می کند.

محبوب ترین کتاب ها
Sustainable development in Urban planning for future cities
Sustainable development in Urban planning for future cities
منابع انسانی دیجیتال
چاپ کتاب منابع انسانی دیجیتال
مواد و مصالح ساختمانی
مواد و مصالح ساختمانی
مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
چاپ کتاب مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
چاپ کتاب پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
بررسی زیرساخت‌های صنعت مکانیزه استان مازندران و ارائه راهکار برای بهبود آن
زیر ساخت های صنعت مکانیزه
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
چاپ کتاب رشد کودک و نوجوان (بر اساس دیدگاه چند فرهنگی و چند رشته ای)
رشد کودک و نوجوان (بر اساس دیدگاه چند فرهنگی و چند رشته ای)
پربازدیدترین کتاب
چاپ کتاب روش تحقیق
روش تحقیق