چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

اجزای تشکیل دهنده داستان

عناصر داستان

عناصر اجزای اصلی تشکیل دهنده یک داستان هستند. هر داستان شامل چندین عنصر اصلی از جمله پیرنگ، شخصیت، درونمایه، روایت و زاویه دید است.

پیرنگ  یا خط داستانی از عناصر اصلی داستان است. پیرنگ در اصل ساخت و پرداخت کنش های یک داستان است.

از دیگر عناصر مهم داستانی، شخصیت و شخصیت پردازی در داستان است. این امر بسیار دشوار است. زیرا شخصیت های یک داستان می توانند با رفتار و حرکات خود اثر بسزایی در افراد و جامعه بگذارند. به همین دلیل شخصیت پردازی موضوع بسیار مهمی است. شخصیت های داستان و امیال و رفتارهای آن ها باعث به وجود آمدن حوادث و خط داستانی می شود. یعنی شخصیت های داستان در جذب مخاطب بسیار موثر هستند.

یکی دیگر از عناصر اصلی درونمایه یا مضمون داستان است. درونمایه فکر اصلی هر اثر است. رشته ای است که تمام عناصر داستان را به یکدیگر پیوند می دهد. در اصل درونمایه است که تمام عناصر داستان را انتخاب می کند، هر آنچه نویسنده برای ساختار کلی و معنای نوشته خود به کار می برد.

عنصر دیگر روایت است. روایت به نقل اتفاقات می پردازد و راوی شخصی است که داستان را روایت می کند. زوایای دید گوناگون که نویسنده برای روایت داستان از آن ها استفاده می کند انواع روایت را به وجود می آورد.

زاویه دید شیوه ای است که نویسنده توسط آن عناصر موجود در داستان را به خواننده ارائه می دهد، هر داستان گوینده ای دارد که آن را نقل می کند. این نقل می تواند به شیوه اول شخص، دوم شخص و یا دانای کل باشد. در زاویه ید دانای کل نویسنده می تواند از زوایای مختلف، یعنی از دید شخصیت های مختلف به داستان نگاه کند و افکار آن ها را نیز نقل کند.

محبوب ترین کتاب ها
میزان برخورداری مدارس منطقه 6 تهران از یادگیری سازمانی
میزان برخورداری مدارس منطقه 6
بررسی زیرساخت‌های صنعت مکانیزه استان مازندران و ارائه راهکار برای بهبود آن
زیر ساخت های صنعت مکانیزه
تاثیرات مشاوره گروهی بر حل مسائل اجتماعی و بلوغ عاطفی بر اساس رویکرد لازاروس
تاثیرات مشاوره گروهی
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
Sustainable development in Urban planning for future cities
Sustainable development in Urban planning for future cities
پربازدیدترین کتاب
اصول و مباني شهرسازي
اصول و مباني شهرسازي