چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

راهنمای مردن با گیاهان دارویی اثر عطیه عطارزاده

راهنمای مردن با گیاهان دارویی – معرفی کتاب

کتاب راهنمای مردن با گیاهان دارویی اولین اثر عطیه عطارزاده، نویسنده جوان ایرانی است که در سال 1396 به چاپ رسید. این رمان داستان پر رمز و راز دختری نابینا را روایت می کند که به همراه مادر خود در کار خشک کردن گیاهان دارویی و آماده سازی آن ها برای فروش در بازار است.

خلاصه کتاب راهنمای کردن با گیاهان دارویی

داستان کتاب راهنمای مردن با گیاهان دارویی در مورد مادر و دختری است که سال ها به تنهایی زنده کرده و در کار گیاهان دارویی هستند. دختری 22 ساله که در داستان نامی از او برده نمی شود و قصه از زبان او روایت می شود، در پنج سالگی با فرو رفتن بوته گیاه عاقرقرحای سفید در چشمانش بینایی خود را از دست داده و دیگر قادر به دیدن نیست و آخرین تصویری که به یاد دارد، تصویر پدر است که از پشت بوته های عاقرقرحا به او نگاه می کند. پس از این اتفاق پدر آن ها را ترک کرده و مادر و دختر به تنهایی از خوی به تهران می آیند و در خانه ای واقع در دروازه دولت ساکن می شوند. مادر دست از تمام خانواده شسته و تنها با فردی به نام سید که یکی از همسایگان قدیمی آن ها در خوی است ارتباط خود را حفظ کرده و با او تجارتی خرد به راه انداخته است. سید لوازم مورد نیاز برای ساختن پمادها و داروهای گیاهی را برای مادر تهیه کرده و سپس آن ها را در بازار فروخته و قسمتی از سود آن را به مادر می دهد.