چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

شیوه استناد به کتاب

شیوه استناد به کتاب در داخل متن و بخش منابع

یکی از مهمترین بخش های تالیف کتاب و نگارش آن استناد دهی به منابع مورد استفاده در نگارش کتاب می باشد. نویسنده کتاب ممکن است از مقالات، کتب و سایر نوشته ها که مربوط به اشخاص ثالث هستند در نگارش کتاب استفاده نماید. بدین منظور برای جلوگیری از سرقت ادبی و رعایت حقوق کپی رایت باید کلیه منابع مورد استفاده در نگارش کتاب دارای مرجع دهی باشد. ارجاعات در کتاب تالیف شده دارای فرمت خاصی می باشد. که در این بخش قصد توضیح در ارتباط با نحوه فرمت دهی مراجع کتاب در بخش های مختلف کتاب تالیف شده را داریم.

شیوه استناد به کتابها 
•    کتاب یک جلدی 
مثال : مدیریت مالی تالیف رضا تهرانی انتشارات نگاه دانش که در سال 1384 در تهران به چاپ رسیده شکل نوشتن ارجاع در داخل متن : ( تهرانی 1384، 51 ) { در نوشتن نام پدید آورندگان فقط نام خانوادگی نویسنده بدون القاب مانند دکتر مهندس ، آقا و ... می نویسیم. بعد از آن بدون هیچ علامتی با یک فاصله تاریخ نشر کتاب و بعد از تاریخ با یک ویرگول صفحه مورد استناد را می نویسیم از علامت ص . یا P برای صفحه استفاده نمی کنیم }
شکل نوشتن آن در فهرست منابع : تهرانی ، رضا.(1384). مدیریت مالی : شرح درس ، مفاهیم و نکات کلیدی . تهران : نگاه داشن { عنوان کتاب ، مقاله و یا پایان نامه را Underline می کنیم }
•    کتاب چند جلدی 
مثال : الن سن ازنشتاین / مبانی ، اصول و مسائل برنامه ی درسی . ترجمه ی قدسی احقر . تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، 1384. 
شکل ارجاع در داخل متن: ( ارنشتاین 1384 ، 51:2) { برای کتاب چند جلدی در اجراع درون متنی آن شماره جلد کتاب را بصورت عددی نوشته و بعد از یک کولن، شماره صفحه را می نویسیم . در این مثال یعنی جلد 2 صفحه 51 }
شکل ارجاع در فهرست منابع : ارنشتاین ، الن سن . و فرانسیس پی هانکینز. 1384 . مبانی ، اصول و مسائل برنامه ی درسی . ترجمه ی قدسی احثر. تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات . 
•    کتاب با دو یا سه نویسنده 
مثال : الن سن ارنشتاین و فرانسیس پی خانکینز/ مبانی ، اصول و مسائل برنامه ی درسی . ترجمه ی قدسی احقر. تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات . 
•    کتاب با دو یا سه نویسنده 
•    مثال : الن سن ارنشتاین و فرانسیس پی هانکینز / مبانی ، اصول و مسائل برنامه ی درسی . ترجمه ی قدسی احقر. تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، 1384. 
•    شکل ارجاع در داخل متن : ( ارنشتاین و هانکینر 1384، 51:2) { اگر کتاب دو نویسنده داشته باشد نام خانوادگی نویسنده را می نویسیم و اگر سه نویسنده باشد نویسنده اول و دوم را با ویرگول و نویسنده سوم را حرف و  جدا می کنیم }
شکل ارجاع در فهرست منابع : ارنشتاین ، الن سن . و فرانسیس پی هانکینز. 1384. مبانی ، اصول و مسائل برنامه ی درسی. ترجمه ی قدسی احقر . تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات . 
{ نام نویسندگان دو و سوم را لازم نیست بصورت مقلوب بنویسیم }
•    کتاب با بیش از سه نویسنده 
در اینگونه موارد اسم نویسنده اول را نوشته و بعد از آن از واژه و دیگران استفاده می نماییم . 
مثال : الن سن ارنشتاین ( و دیگران )/ مبانی ، اصول و مسائل برنامه ی درسی. ترجمه ی قدس احقر. 
تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، 1384. 
شکل ارجاع در داخل متن : ( ارنشتاین و دیگران 1384 ، 51:2) 
شکل ارجاع در فهرست منابع : ارنشتاین ، الن سن . و { دیگران } . 1384 . مبانی ، اصول و مسائل برنامه ی درسی. ترجمه ی قدسی احقر . تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات 
•    کتاب بدون نویسنده 
مثال : مبانی ، اصول و مسائل برنامه ی درسی . تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، 1384 . 
شکل ارجاع در داخل متن : ( مبانی اصول و برنامه ریزی درسی 1384 ، 51: 2 ) 
شکل ارجاع در فهرست منابع : -------- . ( 1384) . مبانی ، اصول و مسائل برنامه ی درسی . تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات . { در مواردی که نام پدیدآور مشخص نیست از چند خط تیره به جای اسم نویسنده استفاده می شود }
 

محبوب ترین کتاب ها
میزان برخورداری مدارس منطقه 6 تهران از یادگیری سازمانی
میزان برخورداری مدارس منطقه 6
بررسی زیرساخت‌های صنعت مکانیزه استان مازندران و ارائه راهکار برای بهبود آن
زیر ساخت های صنعت مکانیزه
تاثیرات مشاوره گروهی بر حل مسائل اجتماعی و بلوغ عاطفی بر اساس رویکرد لازاروس
تاثیرات مشاوره گروهی
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
چاپ کتاب حوزه سلامت کودک و نوجوان
آسیبهای اینترنت وفضای مجازی بر کودکان ونوجوانان
پربازدیدترین کتاب
چاپ کتاب چگونه یک مقاله علمی مناسب بنویسیم.
How to write a Good scientific paper