چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

راه کارهای فروش بیشتر کتاب برای نویسندگان

فروش کتاب – ایده های فروش برای نویسندگان

هیچ کتابی به طور اتفاقی پر فروش نخواهد شد. کتاب نیز مانند سایر محصولات نیاز به تبلیغ و بازاریابی مناسب دارد تا مردم آن را بشناسند. در اینجا به چند راه ساده برای فروش کتاب اشاره خواهیم کرد.

تبلیغات و بازاریابی برای فروش کتاب

صنعت نشر در ایران سال های اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده است و اکنون رونق چندانی ندارد. نویسندگان و کتابفروشان باید برای عبور از موانع موجود از شیوه های تبلیغ و بازاریابی مناسب استفاده کنند. بازاریابی کتاب در ایران چندان مرسوم نیست و جدی گرفته نمی شود. تیراژ پایین کتاب، هزینه بالای کاغذ و ضعف مالی ناشر و نویسنده و هزینه تبلیغات دلیلی برای کمرنگ بودن بازاریابی در این عرصه است. اما نویسندگان و ناشران در چند سال اخیر توجه بیشتری به این موضوع می کنند، زیرا دریافته اند که تبلیغات تاثیر زیادی در فروش کتاب دارد.