چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

معرفی کتاب غرب زدگی

غرب زدگی

کتاب غرب زدگی از بحث برانگیزترین کتاب های نوشته شده توسط جلال آل احمد است که یک نسخه آن در سال 1340 به چاپ رسید و در حالی که نسخه کامل تر آن در سال 1343 آماده چاپ بود، توقیف شد.

آل احمد در این کتاب ورود مدرنیزاسیون به زندگی ایرانی ها را بررسی کرده است. او با مدرن بودن مشکلی ندارد و همواره به دنبال جامعه ای پویا می باشد و از درجا زدن متنفر است. حرف او این است که پذیرش مدرنیزاسیون بدون فراهم بودن بستر آن در جامعه عواقب خوبی را به دنبال ندارد.

او در این کتاب تضادهای به وجود آمده به دلیل ورود ناگهانی صنعت به ایران و ناهنجاری های ایجاد شده در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را بی پرده روایت کرده است. از نظر آل احمد غرب زدگی مانند وبا زدگی است. آدم ها ریشه قوی ندارند، یعنی به هر چیزی اعتقاد ندارند اما بی اعتقاد مطلق هم نیستند و به افراد نان به نرخ روز خور تبدیل شده اند که وقتی خر آن ها از پل عبور کند دیگر پل برای آن ها اهمیتی ندارد.

آل احمد در این کتاب سعی در بدگویی و انکار غرب ندارد بلکه دغدغه او این است که تغییر بدون زمینه و پشتوانه را بزرگترین تهدید برای جامعه می داند و روی سخن او با اشخاصی است که با تغییر سبک زندگی دچار بی هویتی می شوند و اصالت خود را گم می کنند و بوی هیچ می دهند.

آن زمان نقدهای زیادی به این کتاب وارد شد اما اگر آن را درک کنیم آل احمد را به خاطر مطرح کردن چنین موضوعی خواهیم ستود.

محبوب ترین کتاب ها
Sustainable development in Urban planning for future cities
Sustainable development in Urban planning for future cities
منابع انسانی دیجیتال
چاپ کتاب منابع انسانی دیجیتال
مواد و مصالح ساختمانی
مواد و مصالح ساختمانی
مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
چاپ کتاب مراقبت‌های ویژه قلب و عروق
پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
چاپ کتاب پلی اتیلن مبانی طراحی و تکنولوژی‌های تولید
بررسی زیرساخت‌های صنعت مکانیزه استان مازندران و ارائه راهکار برای بهبود آن
زیر ساخت های صنعت مکانیزه
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
نشر فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
چا پ کتاب فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
پربازدیدترین کتاب
چاپ کتاب چگونه یک مقاله علمی مناسب بنویسیم.
How to write a Good scientific paper